REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE (GDPR)

 

Rekisterin ylläpitäjä

 

Bellazze Oy/ Karoliina Reunanen
Y-tunnus 2701343-4
Arolankaari 6 c 11, 20900 Turku

 

Rekisteriasioita hoitava yhteyshenkilö: Karoliina Reunanen, info(at)taljakauppa.com. Rekisteriasioita hoitava yhteyshenkilö vastaa viimeistään 20 arkipäivän kuluessa tätä rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin.

 

Rekisterin nimi

 

Bellazze Oy/ Taljakauppa-yrityksen asiakasrekisteri.

 

Rekisterin käyttötarkoitus

 

Bellazze Oy/ Taljakauppa-yrityksen asiakasrekisterin käyttötarkoitus on asiakassuhteen hoito ja ylläpito.

Rekisterin tietoja käytetään Bellazze Oy:n omaan suoramarkkinointiin, jollei asiakas ole suoramarkkinointia kieltänyt.

 

 

Rekisterin tietosisältö

 

Rekisterin säännönmukaisena ja pääasiallisena tietolähteenä ovat käyttäjiltä itseltään kerättävät tiedot.

 

Asiakasrekisteri koostuu useammasta pääasiallisen käyttötarkoituksen mukaan kootusta erillisestä rekisteristä. Näiden asiakastiedot yhdessä muodostavat asiakkaasta tallennetut tietojoukot seuraavasti:

 

1. Asiakkaan yhteystiedot ja tilaamisen mahdollistavat tiedot:

Sukunimi, etunimet, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka,sähköposti,puhelinnumero ja muut asiakaskohtaiset tiedot. Yritysasiakkailla myös Y-tunnus.
Mahdollinen kielto luovuttaa asiakkaan osoite- tai muita tietojaan muille yrityksille suoramarkkinointia varten.
Mahdollinen kielto lähettää hänelle mitään tarjouspostia. Mahdolliset sähköisen suoramarkkinoinnin luvat.

 

2.Verkkopalveluissa verkkotunnukset luoneilla asiakkailla käyttäjätunnus ja salasana.

 

3. Uutiskirjeiden tilanneiden sähköpostiosoitteet.

 

4. Tiedot asiakkaiden tilauksista, toimituksista ja palautuksista.

 

 

Tiedot yhteydenottolomakkeesta siirtyvät SSL-varmenteella suojatun yhteyden kautta Bellazze Oy/ Taljakauppa -yrityksen sähköpostiin.

 

Rekisteri on tallennettu ja suojattu siten, että vain tietoon oikeutetuilla on käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla pääsy tietoihin. Henkilötietojen suojaamiseksi käytetään tarpeellisia tietoturvakeinoja, joita ovat esimerkiksi suojattu yhteys, palomuurit, turvalliset tilat, vahvat salasanat sekä huolellinen toiminta.

 

Tietojen säilytysaika

 

Asiakkaan henkilötietoja säilytetään vain käsittelyn tarkoituksen edellyttämä aika tai niin kauan kuin laki rekisterinpitäjältä sitä edellyttää tai siihen asti, että asiakas esittää henkilötietojansa koskevan poistopyynnön rekisterinpitäjälle, ellei rekisterinpitäjää edellytetä edelleen säilyttämään tietoja tai ellei rekisterinpitäjällä ole oikeutettua etua edelleen säilyttää tietoja.

 

Säännönmukaiset tietolähteet

 

Tiedot rekisteriin saadaan käyttäjiltä itseltään joko www.taljakauppa.com -sivustolla olevan tilauksen yhteydessä, yhteydenottolomakkeen tai uutiskirjeen tilauksen kautta.

 

Tietojen säännönmukainen luovutus

 

Rekisteritietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa Suomen lakien mukaisesti viranomaisille niin pyydettäessä.

 

Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

 

Rekisteritietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 

Tarkastusoikeus ja tietojen korjaaminen ja valitusoikeus

 

Asiakkaalla on oikeus saada pääsy omiin rekisterissä oleviin tietoihinsa. Kirjallinen ja allekirjoitettu tarkastuspyyntö tulee toimittaa edellä mainitulle asiakasrekisteriä hoitavalle henkilölle. Ennen tietojen luovutusta asiakkaan henkilöllisyys tarkastetaan kuvallisesta henkilöllisyystodistuksesta tai toteutetaan muut vaadittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että tietoja ei luovuteta muulle taholle kuin asiakkaalle itselleen.

 

Jos asiakas havaitsee, että rekisteissä olevat henkilötiedot ovat virheellisiä, puutteellisia tai niitä on käsitelty rekisterin käyttötarkoituksen tai soveltuvan lainsäädännön vastaisesti, asiakas voi edellä mainittua sähköpostiosoitetta käyttäen pyytää rekisterinpitäjää korjaamaan, estämään, rajoittamaan tai poistamaan kyseiset henkilötiedot.

 

Jos asiakas havaitsee, että hänen EU:n tietosuoja-asetukseen perustuvia oikeuksiaan on loukattu, on hänellä oikeus tehdä valitus valvontaviranomaisille.

 

Tietoturvaloukkaus

 

Mikäli Bellazze Oy/ Taljakauppa -yritykselle tulee tietoon järjestelmään kohdistunut tietoturvaloukkaus, joka todennäköisesti vakavasti vaarantaa asiakkaiden yksityisyyden, ilmoitetaan tietoturvaloukkauksesta asiakkaille sähköpostitse ilman aiheetonta viivytystä.

 

Ilmoituksessa kerrotaan mitä tietoja tietoturvaloukkaus koskee, mitkä ovat loukkauksen todennäköiset seuraukset ja mihin toimenpiteisiin Bellazze Oy/Taljakauppa- yritys on ryhtynyt tietoturvaloukkauksen johdosta.

 

Muutokset

 

Rekisterinpitäjä varaa oikeuden korjata tai muuttaa tietosuojaselostetta koska tahansa, mikäli muutokset vastaavissa tietosuoja- ja yksityisyyssuojalainsäädännöissä sitä edellyttävät. Rekisterinpitäjä suosittelee asiakkailleen, että nämä tarkastavat tietosuojaselosteen säännöllisin väliajoin, jotta asiakkailla on ajantasaiset tiedot siitä, miten rekisterinpitäjä käsittelee asiakkaiden henkilötietoja.

 

Sovellettava laki ja valvova viranomainen

 

Henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan Suomen henkilötietolakia ja EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR). Henkilötietojen käsittelyä valvova viranomainen on Suomen tietosuojavaltuutettu.

 

EVÄSTESELOSTE

 

Evästeet

 

Www.taljakauppa.com -verkkosivustolla käytetään seuraavien palveluiden tai sovellusten evästeitä:

 

1) Google Analytics
2) YouTube
3) Facebook

 

Evästeiden avulla parannetaan verkkosivuston asiakaskokemusta sekä kerätään tietoa analyyseihin ja markkinointiin. Eväste tallentuu käyttäjän päätelaitteelle, joita ovat esimerkiksi matkapuhelin tai tietokone. Evästeet eivät sisällä henkilökohtaisia tietoja, jotka voitaisiin yhdistää käyttäjään.

 

Verkkosivuston evästeitä voi hallita muuttamalla selaimen asetuksia siten, että joko estää evästeiden käytön kokonaan, sallii ne vain pyynnöstä tai poistaa ne selainistunnon sulkemisen yhteydessä. Evästeiden hylkäämis- tai sallimisasetukset löytyvät kustakin selaimesta ”asetukset” tai vastaavasta kohdasta. Kannattaa huomioida, että joidenkin palvelujen käyttö voi tällöin estyä ja jotkin verkkosivuston osiot toimivat oikein vain, kun evästeet ovat käytössä.

 

Www.taljakauppa.com-verkkosivusto voi sisältää linkkejä kolmansien osapuolten verkkosivustoille. Linkitetyt verkkosivustot eivät ole yrityksen hallinnassa, eikä se vastaa kolmansien osapuolten verkkosivustojen sisällöstä tai verkkosivustojen sisältämistä linkeistä. Jos käyttäjä siirtyy linkitetylle verkkosivustolle, hänen tulee tutustua kyseisen verkkosivuston yksityisyydensuojaperiaatteisiin, evästeiden keruutietoihin ja muihin sovellettaviin käyttöehtoihin itse. Mikäli käyttäjä ei hyväksy, että hänestä kerätään tietoja, kyseisen sivuston käyttö tulee välittömästi lopettaa.

 

Google Analytics

 

Www.taljakauppa-verkkosivuston kävijäseuranta on toteutettu Google Inc.:in tarjoamalla Google Analytics -palvelulla, joka käyttää evästeitä verkkosivuston kävijätietojen analysointiin. Kävijätietoja ovat esimerkiksi IP-osoite, päivämäärä, kellonaika, istunnon kesto, sivut joiden välillä käyttäjä liikkuu, selaimen versio, käyttöjärjestelmä, käytetty kanava (mobiili, internet, sovellus). Verkkosivustovierailun aikana kerättyjä tietoja käytetään ainoastaan verkkosivuston teknisen hallinnan tukemiseen sekä tilastollisiin tarkoituksiin. Nämä tiedot auttavat kehittämään verkkosivuston käyttökokemusta.

 

Google siirtää ja tallentaa evästeen tuottamat tiedot verkkosivuston käytöstä Yhdysvalloissa sijaitseville palvelimille.

 

YouTube

 

Www.taljakauppa.com -verkkosivusto käyttää YouTube-palvelua videoiden näyttämistä ja säilyttämistä varten. Googlen tarjoama YouTube-palvelu käyttää evästeitä palveluidensa käytön seuraamiseen. Eväste aktivoituu vasta kun käyttäjä painaa videon ”play”-painiketta.

 

 

Lue lisää Googlen tietosuojaselosteesta sekä evästeiden käytöstä.

 

 

Rekisteri-, tietosuoja- ja evästeseloste päivitetty 1.5.2018